Nájdenie cesty cez bludisko. Obrázok je nepohyblivý, nastáva očný klam pohybu.

Bludisko hra s očným klamom