CENNÍK ROZBORU BAZÉNOVEJ VODY pre rok 2015

Pracovisko: Hydrochemické laboratórium


Rozbor bazénovej vody :     125,00 € + DPH 25,00 € = 150,00 €

Dadacia lehota 6 dní. (cena uvedená bez ukazovateľa Legionella species)

Legionella species: 82,00 € + DPH 16,40 € = 98,40 €


Ukazovatele (podľa vyhl.č.308/2012):
V prípade odberu vzorky našou spoločnosťou si účtujeme poplatok 20 € + DPH 4 € = 24 €
V prípade akreditovaného odberu vzorky našou spoločnosťou si účtujeme poplatok 33 € + DPH 6,60 € = 39,60 €

Kompletný cenník
Cenník rozboru pitnej vody
Cenník rozboru odpadovej vody
Cenník rozboru kotlovej vody
Cenník život rýb