CENNÍK ROZBORU KOTLOVEJ VODY pre rok 2015

Pracovisko: Hydrochemické laboratórium


Rozbor kotlovej vody :     81,60 € + DPH 16,32 € = 97,92 €


Voda a para pre tepelné energetické zariadenia s pracovným tlakom pary do 8 MPa - STN 07 7401


V uvedenej cene sú nasledovné doporučené parametre podľa vyššie uvedenej normy:

Kompletný cenník
Cenník rozboru pitnej vody
Cenník rozboru odpadovej vody
Cenník rozboru bazenovej vody
Cenník život rýb