CENNÍK ROZBORU ODPADOVEJ VODY pre rok 2015

Pracovisko: Hydrochemické laboratórium


Chemický rozbor odpadovej vody z MDČOV:     32,00 € + DPH 6,40 € = 38,40 €


V prípade odberu vzorky našou spoločnosťou si účtujeme poplatok 20 € + DPH 4 € = 24 €
V prípade akreditovaného odberu vzorky našou spoločnosťou si účtujeme poplatok 33 € + DPH 6,60 € = 39,60 €

Kompletný cenník
Cenník rozboru pitnej vody
Cenník rozboru bazénovej vody
Cenník rozboru kotlovej vody
Cenník život rýb