CENNÍK ROZBORU PITNEJ VODY pre rok 2015

Pracovisko: Hydrochemické laboratórium


Fyzikálno - chemický rozbor:     62 € + DPH 12,40 € = 74,40 €


Mikrobiologický rozbor:     58 € + DPH 11,60 € = 69,60 €
(napr. potrebný pre otvorenie prevádzky)

Fyzikálno - chemický + mikrobiologický rozbor:     120 € + DPH 24 € = 144 €

Fyzikálno - chemický + mikrobiologický + biologický rozbor: 155 € + DPH 31 € = 186 €
(t.j. minimálny rozbor potrebný ku kolaudácii)

V prípade odberu vzorky našou spoločnosťou si účtujeme poplatok 30 € + DPH 6 € = 36 €

V prípade akreditovaného odberu vzorky našou spoločnosťou nás kontaktujte

Kompletný cenník
Cenník rozboru odpadovej vody
Cenník rozboru bazénovej vody
Cenník rozboru kotlovej vody
Cenník život rýb