CENNÍK ŽIVOT RÝB pre rok 2015

Pracovisko: Hydrochemické laboratórium


Rozbor "Povrchovej vody vhodnej pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb" :     118,20 € + DPH 23,64 € = 141,00 €

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd časť C : Povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb

V uvedenej cene sú nasledovné doporučené parametre podľa vyššie uvedenej vyhlášky:
Kompletný cenník
Cenník rozboru pitnej vody
Cenník rozboru odpadovej vody
Cenník rozboru kotlovej vody
Cenník život rýb