Rozbor vody na deň vody 22.03.2013

Stanovenie Dusičnanov ZDARMA

Stanovované parametre: Dusičnany, Dusitany, Amónne ióny, pH, Celková tvrdosť

Len na deň vody s 70% zľavou za cenu 15 €

(štandardná cenníková cena 43,50 €)

1 liter vzorky (čistá PET fľaša) prijímame v našom laboratóriu v čase od 8:00 - 16:00 hod

Zákazníci, ktorí dodajú vzorku vody do laboratória na Svetový deň vody budú zaradení do žrebovania o reklamné predmety.

Výsledky rozborov

Den vody

Svetový Deň vody officiálna stránka