svetovy den vody
SVETOVÝ DEŇ VODY 2015Orientačné výsledky rozboru dodaných vzoriek vôd v stanovení DUSIČNANOV NO3-  a DUSITANOV NO2-  na deň vody 20.-23.03.2015


Limit pre stanovenie dusičnanov podľa Nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z.z. je 50 mg/l.

Limit pre stanovenie dusitanov podľa Nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z.z. je 0,50 mg/l.


Tu si nájdete stanovenú hodnotu Dusičnanov vo Vašej vzorke vody:
Zelené lístky
Číslo vzorky Merná jednotka Stanovená hodnota Dusičnanov Stanovená hodnota Dusitanov
01mg/l1101,0
02mg/l9,00< 0,01
03mg/l27,0< 0,01
04mg/l96,0< 0,01
05mg/l11,0< 0,01
06mg/l44,6< 0,01
07mg/l64,0< 0,01
08mg/l13,0< 0,01
09mg/l41,0< 0,01
10mg/l9,00< 0,01
11mg/l14,0< 0,01
12mg/l46,0< 0,01
13mg/l54,4< 0,01
14mg/l80,0< 0,01
15mg/l90,3< 0,01
16mg/l71,0< 0,01
17mg/l11,0< 0,01
18mg/l43,0< 0,01
19mg/l54,0< 0,01
20mg/l64,0< 0,01
21mg/l1,90< 0,01
22mg/l37,0< 0,01
23mg/l45,0< 0,01
24mg/l9,00< 0,01
25mg/l37,00,06
26mg/l47,0< 0,01
27mg/l72,0< 0,01
28mg/l64,0< 0,01
29mg/l10,1< 0,01
30mg/l49,0< 0,01
31mg/l7,00< 0,01
32mg/l14,3< 0,01
33mg/l24,0< 0,01
34mg/l9,00< 0,01
35mg/l46,0< 0,01
36mg/l48,0< 0,01
37mg/l58,0< 0,01
38mg/l20,0< 0,01
39mg/l47,3< 0,01
40mg/l13,0< 0,01
41mg/l57,0< 0,01
42mg/l61,0< 0,01
43mg/l94,0< 0,01
44mg/l69,0< 0,01
45mg/l95,0< 0,01
46mg/l3,60< 0,01
47mg/l3,40< 0,01
48mg/l33,0< 0,01
49mg/l16,0< 0,01
50mg/l27,0< 0,01
51mg/l41,0< 0,01
52mg/l60,6< 0,01
53mg/l119< 0,01
54mg/l59,1< 0,01
55mg/l61,0< 0,01
56mg/l46,0< 0,01
57mg/l31,0< 0,01
58mg/l94,0< 0,01
59mg/l41,0< 0,01
60mg/l19,30,04
61mg/l7,00< 0,01
62mg/l3,30< 0,01
63mg/l22,0< 0,01
64mg/l17,0< 0,01
65mg/l61,2< 0,01
66mg/l79,0< 0,01
67mg/l120< 0,01
68mg/l5,00< 0,01
69mg/l147< 0,01
70mg/l150< 0,01
71mg/l59,0< 0,01
72mg/l3,55< 0,01
73mg/l43,6< 0,01
74mg/l35,0< 0,01
75mg/l56,60,02
76mg/l35,0< 0,01
77mg/l26,0< 0,01
78mg/l43,0< 0,01
79mg/l37,0< 0,01
80mg/l13,10,03
81mg/l54,0< 0,01
82mg/l37,6< 0,01
83mg/l8,00< 0,01
84mg/l30,9< 0,01
85mg/l76,0< 0,01
86mg/l85,0< 0,01
87mg/l4,00< 0,01
88mg/l9,00< 0,01
89mg/l68,0< 0,01
90mg/l33,0< 0,01
91mg/l8,00< 0,01
92mg/l69,3< 0,01
93mg/l9,00< 0,01
94mg/l57,0< 0,01
95mg/l130< 0,01
96mg/l5,00< 0,01
97mg/l22,0< 0,01
98mg/l10,0< 0,01
99mg/l79,0< 0,01
100mg/l35,01,0
101mg/l90,0< 0,01
102mg/l8,00< 0,01
103mg/l10,0< 0,01
104mg/l15,0< 0,01
105mg/l43,0< 0,01
106mg/l28,0< 0,01
107mg/l7,00< 0,01
108mg/l12,0< 0,01
109mg/l68,0< 0,01
110mg/l7,00< 0,01
111mg/l360< 0,01
112mg/l58,0< 0,01
113mg/l20,0< 0,01
114mg/l32,0< 0,01
115mg/l86,0< 0,01
116mg/l23,0< 0,01
117mg/l30,0< 0,01
118mg/l7,00< 0,01
119mg/l13,0< 0,01
120mg/l240< 0,01
121mg/l2600,08
122mg/l110< 0,01
123mg/l3,00< 0,01
124mg/l11,0< 0,01
125mg/l13,0< 0,01
126mg/l48,0< 0,01
127mg/l230< 0,01
128mg/l210< 0,01
129mg/l15,0< 0,01
130mg/l10,0< 0,01
131mg/l48,0< 0,01
132mg/l12,0< 0,01
133mg/l53,0< 0,01
134mg/l56,0< 0,01
135mg/l8,00< 0,01
136mg/l120< 0,01
137mg/l130< 0,01
138mg/l160< 0,01
139mg/l2,00< 0,01
140mg/l25,0< 0,01
141mg/l25,0< 0,01
142mg/l8,00< 0,01
143mg/l78,0< 0,01
144mg/l5,00< 0,01
145mg/l48,0< 0,01
146mg/l6,00< 0,01
147mg/l3,00< 0,01
148mg/l8,00< 0,01
149mg/l58,0< 0,01
150mg/l10,0< 0,01
151mg/l65,0< 0,01
152mg/l3,00< 0,01
153mg/l8,00< 0,01
154mg/l46,0< 0,01
155mg/l48,0< 0,01
156mg/l20,0< 0,01
157mg/l46,0< 0,01
158mg/l62,0< 0,01
159mg/l110< 0,01
160mg/l48,0< 0,01
161mg/l60,0< 0,01
162mg/l46,0< 0,01
163mg/l48,0< 0,01
164mg/l75,0< 0,01
165mg/l17,0< 0,01
166mg/l32,0< 0,01
167mg/l56,0< 0,01
168mg/l220< 0,01
169mg/l13,0< 0,01
170mg/l18,0< 0,01
171mg/l33,0< 0,01
172mg/l48,0< 0,01
173mg/l90,0< 0,01
174mg/l220< 0,01
175mg/l46,0< 0,01
176mg/l26,0< 0,01
178mg/l28,0< 0,01
179mg/l2,00< 0,01
180mg/l45,0< 0,01
181mg/l31,0< 0,01
182mg/l28,0< 0,01
183mg/l26,0< 0,01
184mg/l36,0< 0,01
185mg/l25,0< 0,01
186mg/l32,0< 0,01
187mg/l10,0< 0,01
188mg/l5,00< 0,01
189mg/l180< 0,01
190mg/l160< 0,01
191mg/l25,0< 0,01
192mg/l75,0< 0,01
193mg/l2,00< 0,01
194mg/l50,0< 0,01
195mg/l73,0< 0,01
196mg/l3,00< 0,01
197mg/l25,0< 0,01
198mg/l45,0< 0,01
199mg/l9,00< 0,01
200mg/l47,0< 0,01
Ružové lístky
Číslo vzorky Merná jednotka Stanovená hodnota Dusičnanov Stanovená hodnota Dusitanov
47mg/l71,0< 0,01
48mg/l41,6< 0,01
49mg/l340< 0,01
50mg/l17,0< 0,01
51mg/l38,1< 0,01
52mg/l51,0< 0,01
53mg/l81,0< 0,01
54mg/l38,0< 0,01
55mg/l86,0< 0,01
56mg/l46,0< 0,01
57mg/l120< 0,01
58mg/l67,0< 0,01
59mg/l92,20,03
60mg/l94,0< 0,01
61mg/l7,00< 0,01
62mg/l31,4< 0,01
63mg/l44,0< 0,01
64mg/l46,4< 0,01
65mg/l40,6< 0,01
66mg/l11,0< 0,01
67mg/l59,0< 0,01
68mg/l10,00,01
69mg/l43,0< 0,01
70mg/l11,60,01
71mg/l34,0< 0,01
72mg/l37,0< 0,01
73mg/l54,0< 0,01
74mg/l33,0< 0,01
75mg/l37,0< 0,01
76mg/l13,0< 0,01
77mg/l54,0< 0,01
78mg/l75,0< 0,01
79mg/l32,0< 0,01
80mg/l29,0< 0,01
81mg/l25,0< 0,01
82mg/l5,00< 0,01
83mg/l67,0< 0,01
84mg/l8,00< 0,01
85mg/l84,0< 0,01
86mg/l47,0< 0,01
87mg/l59,0< 0,01
88mg/l49,0< 0,01
89mg/l60,1< 0,01
90mg/l41,1< 0,01
91mg/l31,0< 0,01
92mg/l87,0< 0,01
93mg/l17,0< 0,01
94mg/l45,0< 0,01
95mg/l41,0< 0,01
96mg/l16,0< 0,01
97mg/l18,7< 0,01
98mg/l37,0< 0,01
99mg/l5,00< 0,01
100mg/l118< 0,01
Žlté lístky
Číslo vzorky Merná jednotka Stanovená hodnota Dusičnanov Stanovená hodnota Dusitanov
72mg/l25,4< 0,01
73mg/l7,60< 0,01
74mg/l12,2< 0,01
75mg/l12,4< 0,01
76mg/l22,5< 0,01
77mg/l17,8< 0,01
78mg/l15,6< 0,01
79mg/l12,3< 0,01
80mg/l16,7< 0,01
81mg/l7,60< 0,01
82mg/l8,40< 0,01
83mg/l19,6< 0,01
84mg/l123< 0,01
85mg/l8,00< 0,01
86mg/l89,0< 0,01
87mg/l11,7< 0,01
88mg/l77,0< 0,01
89mg/l25,0< 0,01
90mg/l20,0< 0,01
91mg/l5,00< 0,01
92mg/l78,50,01
93mg/l63,0< 0,01
94mg/l58,0< 0,01
95mg/l9,00< 0,01
96mg/l94,0< 0,01
97mg/l64,0< 0,01
98mg/l12,0< 0,01
99mg/l1,75< 0,01
100mg/l11,0< 0,01
 
Modré lístky
Číslo vzorky Merná jednotka Stanovená hodnota Dusičnanov Stanovená hodnota Dusitanov
01mg/l31,0< 0,01
02mg/l140< 0,01
03mg/l35,0< 0,01
04mg/l49,0< 0,01
05mg/l45,0< 0,01
06mg/l10,0< 0,01
07mg/l51,0< 0,01
08mg/l72,0< 0,01
09mg/l28,0< 0,01