SVETOVÝ DEŇ VODY 2014

ŽREBOVANIE

Dňa 31.03.2014 sa uskutočnilo žrebovanie o reklamné predmety spoločnosti.

Do žrebovania boli zaradení všetci zákazníci, ktorí dodali vzorku pitnej vody na DEŇ VODY do nášho laboratória.

Boli vyžrebované tieto čísla: Výhercov budeme kontaktova, alebo im reklamné predmety budú doručené na nimi uvedenú adresu.