DEZINFEKCIA PITNEJ VODY

Pred vlastnou dezinfekciou je potrebné:

Všetky tieto práce budú úspešné len vtedy, ak je vodný zdroj v dobrom technickom stave, ak do neho nezatekajú povrchové vody a ak sa v jeho blízkosti nenachádzajú nebezpečné kontaminanty spodnej vody (vsakovače, hnojisko, netesniace žumpy, presakujúca kanalizácia, chemicky obrábaná pôda a pod.).

POSTUP PRI DEZINFEKCII VODY

Jediným schváleným dezinfekčným prípravkom na našom trhu, vhodným na dezinfekčnú úpravu pitnej vody pre potravinárske, zdravotnícke, ale aj konzumné potreby, je chlórnan sódny. V obchodnej sieti pod názvom SAVO. Jedinečný je v tom, že nezanecháva žiadne zbytky vo vode s výnimkou nepatrného, chuťovo nepostrehnuteľného množstva kuchynskej soli.

Dávkuje sa 9 ml (objem vnútorného skrutkovitého uzáveru fľaše) SAVA na 1 m3 vody.
Postupujeme podľa vzorca:

V = 0,785 * d * d * v


V - objem vody v studni (v kubických metroch)
d - priemeru skruže (meraná v metroch)
v - výška vodného stĺpca (meraná v metroch)

Počet dávok SAVA (objem uzáverov) je číselne totožný s vypočítanými kubickými metrami vody.

V čistom plastovom vedre sa pripraví vodný roztok obsahujúci vypočítané množstvo SAVA a roztok sa pomaly naleje na hladinu vody v studni.

Po 30 minútach je voda dezinfikovaná.

Na priamu konzumáciu vody sa doporučuje počkať niekoľko hodín, kým sa stratia aj zbytky chlórovej príchute.

Doporučujeme proces opakovať asi 1 krát týždenne, vždy po veľkých dažďoch, topení snehu a podobne.

Na dezinfekciu vody v nádobách sa doporučuje postup podľa návodu alebo pridanie 3 až 5 kvapiek SAVA na 10 litrov pitnej vody.