Rozbor odpadovej vody z domovej čistiarne

Kde si dať urobiť rozbor vyčistenej odpadovej vody?

Rozbory odpadových vôd vykonávajú akreditované laboratóriá.

Ako vykonať odber vody na kontrolu jej kvality?

Pre rozbor odpadovej vody potrebujeme 1 fľašu so vzorkou odobratou na odtoku z domovej čistiarne. Na odber vody je najlepšie použiť 1-1,5 l PET fľašu od balenej vody, ktorú niekoľkokrát vypláchneme vodou, ktorú chceme odobrať. Fľašu úplne naplníme a odobratú vzorku privezieme čo najskôr do laboratória. Ak sa nám to nepodarí v deň odberu vody, vykonáme odber popoludní alebo večer, odobratú vzorku dáme cez noc do chladničky a na druhý deň čo najskôr dopravíme do laboratória.

V akom rozsahu kontrolovať kvalitu vody?

Vo väčšine prípadov postačuje rozsah analýz určený rozhodnutím príslušného úradu životného prostredia.

Ako porozumieť protokolu o rozbore vody?

Výsledkom vyšetrenia je "Protokol o analýze vzorky", kde sú uvedené jednotlivé analyzované ukazovatele a ich porovnanie s limitnými hodnotami ukazovateľov znečistenia odpadových vôd podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č.269/2010.