Svetový deň vody 22.03.2014

Dňa 21.03.2014 stanovenie Dusičnanov ZADARMO

AKCIA!!!!

Stanovenie parametrov: Dusičnany, Dusitany, Amónne ióny, pH, Celková tvrdosť

Len na deň vody 21.03.2014 za akciovú cenu 18 € (s DPH)

(štandardná cenníková cena 43,50 €)

1 liter vzorky (čistá PET fľaša) prijímame v našom laboratóriu v čase od 8:00 - 16:00 hod

(Zákazníci, ktorí dodajú vzorku vody do laboratória na Svetový deň vody budú zaradení do žrebovania o reklamné predmety)

Výsledky rozborov

Den vody

Svetový Deň vody officiálna stránka