svetovy den vody
SVETOVÝ DEŇ VODY 2014Orientačné výsledky rozboru dodaných vzoriek vôd v stanovení DUSIČNANOV NO3- na deň vody 22.03.2014


Limit pre stanovenie dusičnanov podľa Nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z.z. je 50 mg/l.


Tu si nájdete stanovenú hodnotu Dusičnanov vo Vašej vzorke vody:
Červené lístky
Číslo vzorky Merná jednotka Stanovená hodnota
01mg/l38,0
02mg/l14,0
03mg/l61,5
04mg/l13,5
05mg/l22,0
06mg/l70,5
07mg/l123
08mg/l28,0
09mg/l110
10mg/l79,0
11mg/l42,0
12mg/l92,5
13mg/l31,5
14mg/l44,0
15mg/l31,5
16mg/l35,5
17mg/l5,80
18mg/l21,5
19mg/l37,5
20mg/l57,5
21mg/l10,6
22mg/l33,0
23mg/l91,0
24mg/l48,0
25mg/l105
26mg/l85,0
27mg/l87,5
28mg/l32,0
29mg/l55,0
30mg/l101
31mg/l47,3
32mg/l97,5
33mg/l38,7
34mg/l42,0
35mg/l175
36mg/l110
37mg/l32,4
38mg/l35,8
39mg/l24,1
40mg/l48,0
41mg/l48,3
42mg/l23,7
43mg/l57,5
44mg/l67,0
45mg/l101
46mg/l46,4
47mg/l69,5
48mg/l49,0
49mg/l71,0
50mg/l43,5
51mg/l49,0
52mg/l48,8
53mg/l67,0
54mg/l31,7
55mg/l33,4
56mg/l48,0
57mg/l41,8
58mg/l55,5
59mg/l98,0
60mg/l52,5
61mg/l34,0
62mg/l38,1
63mg/l39,5
64mg/l48,1
65mg/l114
66mg/l112
67mg/l31,4
68mg/l46,2
69mg/l49,1
70mg/l45,3
71mg/l37,5
72mg/l49,1
73mg/l97,5
74mg/l18,7
75mg/l31,5
76mg/l49,5
77mg/l34,0
78mg/l18,5
79mg/l77,0
80mg/l102
81mg/l28,4
82mg/l16,7
83mg/l32,0
84mg/l29,5
85mg/l41,0
86mg/l14,6
87mg/l10,4
88mg/l7,90
89mg/l97,0
90mg/l26,5
91mg/l44,5
92mg/l29,0
93mg/l59,5
94mg/l14,1
95mg/l15,2
96mg/l58,6
97mg/l47,1
98mg/l66,0
99mg/l90,5
100mg/l34,7
Žlté lístky
Číslo vzorky Merná jednotka Stanovená hodnota
25mg/l86,8
26mg/l52,4
27mg/l54,4
28mg/l47,8
29mg/l56,0
30mg/l32,7
31mg/l36,6
32mg/l48,2
33mg/l54,0
34mg/l48,4
35mg/l18,5
36mg/l61,4
37mg/l54,6
38mg/l33,2
39mg/l42,6
40mg/l24,1
41mg/l53,8
42mg/l68,0
43mg/l64,7
44mg/l45,6
45mg/l47,1
46mg/l46,6
47mg/l45,0
48mg/l71,2
49mg/l58,3
50mg/l24,2
51mg/l27,0
52mg/l38,0
53mg/l85,0
54mg/l35,5
55mg/l38,8
56mg/l72,4
57mg/l22,3
58mg/l68,2
59mg/l16,7
60mg/l46,6
61mg/l56,7
62mg/l47,3
63mg/l42,6
64mg/l4,60
65mg/l15,8
66mg/l38,4
67mg/l19,6
68mg/l54,1
69mg/l54,2
70mg/l9,50
71mg/l45,0
Modré lístky
Číslo vzorky Merná jednotka Stanovená hodnota
38mg/l39,5
39mg/l74,0
40mg/l12,7
41mg/l44,0
42mg/l31,0
43mg/l28,4
44mg/l55,0
45mg/l49,7
46mg/l32,0
47mg/l17,3
48mg/l45,5
49mg/l20,3
50mg/l15,0
51mg/l84,0
52mg/l96,0
53mg/l32,5
54mg/l32,8
55mg/l48,0
56mg/l24,5
57mg/l56,5
58mg/l59,0
59mg/l87,5
60mg/l48,0
61mg/l88,5
62mg/l34,0
63mg/l110
64mg/l12,2
65mg/l18,8
66mg/l45,4
67mg/l36,5
68mg/l14,6
69mg/l77,3
70mg/l16,4
71mg/l84,8
72mg/l72,2
73mg/l23,7
74mg/l43,2
75mg/l8,60
76mg/l44,4
77mg/l97,4
78mg/l46,3
79mg/l45,4
80mg/l8,8
81mg/l82,6
82mg/l39,8
83mg/l35,6
84mg/l21,8
85mg/l29,4
86mg/l6,50
87mg/l23,0
88mg/l41,2
89mg/l45,4
90mg/l39,6
91mg/l74,2
92mg/l28,1
93mg/l30,4
94mg/l108
95mg/l52,6
96mg/l18,3
97mg/l2,20
98mg/l89,9
99mg/l62,6
100mg/l51,8